יום ראשון, 29 באפריל 2012

קול קורא - גליון 175 / 29.04.12
01. הזמנה לאמנים לתחרות אמנות בינלאומית בגלריה בפילדלפיה,ארה"ב.
VOX VIII VOX POPULI'S 8TH ANNUAL EXHIBITION OF EMERGING ARTISTS
נושא : כללי
מדיום : פתוח לכל סוגי האמנויות השונות
פרס : תערוכה קבוצתית לזוכים בחלל הגלריה בפילדלפיה.יופק קטלוג לארוע
וחשיפה תקשורתית.העבודות למכירה.פרטים מלאים באתר.
מועד אחרון להגשת מועמדות : 06.06.12
הגשת מועמדות : און ליין
דמי רישום : 35 $
מועד התערוכה : 06.07.12 עד 29.07.12
לינק לאתר : https://voxpopuli.slideroom.com/
בהצלחה......
.
02. הזמנה לאמנים לתחרות אמנות בינלאומית בגלריה בלונדון,אנגליה.
Anthology 2012-CHARLIE SMITH GALLERY
נושא : כללי
מדיום : פתוח לכל סוגי האמנויות השונות
פרס : תערוכה קבוצתית ל 10 זוכים בחלל הגלריה CHARLIE SMITH בלונדון.
יופק קטלוג לארוע וחשיפה תקשורתית.הארוע בחסות חברת חומרי הציור
הבריטית Winsor & Newton.מי שמעונין ליטול חלק בארוע מוזמן לשלוח בקשה
למייל המצורף ויקבל במייל חוזר טופס מועמדות רשמי ואת כל הפרטים הטכנים.
מועד אחרון להגשת מועמדות : 31.05.12
הגשת מועמדות : מייל
דמי רישום : 10 שטרלינג
מועד התערוכה : לא נמסר
לינק למייל : anthology@charliesmithlondon.com
בהצלחה........
.
03. הזמנה לאמנים לתחרות ציור בינלאומית בחסות חברת Winsor & Newton
חברה בריטית לחומרי ציור מספר 1 בעולם כיום.
נושא : כללי
מדיום : ציור אקריליק ,שמן,מים וכיוב
פרס : על המועמדים להכניס סרטון וידאו שלהם במהלך הציור או שמראה את
תהליך הציור או הציורים עצמם.אין כללים מדויקים.הסרטונים יופיעיו באתרי
האינטרנט של החברה וברשתות חברתיות נוספות.הזוכים יקבלו בנוסף לחשיפה
גם חומרי ציור של חברת Winsor & Newton הבריטית.פרטים מלאים באתר.
מועד אחרון להגשת מועמדות : 15.06.12
הגשת מועמדות : און ליין
דמי רישום : חינם
מועד ההכרזה על הזוכים : 30.06.12
לינק לאתר : http://acrylics.winsornewton.com/en/win/aboutthecompetition/
בהצלחה......
.
04. הזמנה לאמנים לכנס "אדם-מכונה במדע ובאמנות" באקדמיה בצלאל
ירושלים, ישראל.
נושא : אדם-מכונה באמנות
מדיום : הרצאה
נוהל : מוזמנות בזאת הצעות לכנס "אדם-מכונה במדע ובאמנות",במסגרת יוזמה
משותפת של המחלקה להיסטוריה ותיאוריה בבצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב,
ושל מוזיאון המדע ע"ש בלומפילד בירושלים. הכנס יעסוק באדם-מכונה באמנות,
במדע, בפילוסופיה ובהיסטוריה של המדע, במוזיאולוגיה ובממשקים שביניהם.
הכנס נועד להפגיש חוקרים, אמנים, מעצבים ואוצרים, במטרה להתחקות אחר
סוגיית אדם-מכונה בתחומים שונים, להעלות אל פני השטח היבטים נסתרים
וגלויים של הנושא באמצעות ביטויים באמנות ובמדע, ועוד. הכנס גם מזמין אמנים
ומעצבים להציג עבודות בנושא אדם-מכונה.
על ההרצאות בכנס לתת דגש נרחב להקשרים הבין תחומיים של הנושא.
על ההצעה לכלול תקציר (בהיקף של עד עמוד אחד) של ההרצאה. אורך
ההרצאה המוצעת לא יעלה על 20 דקות. ההרצאות בכנס מיועדות גם לקהל
הרחב. את ההצעות יש להגיש לוועדת הכנס בדואר אלקטרוני.
מועד אחרון להגשת מועמדות : 10.05.12
הגשת מועמדות : מייל
דמי רישום : חינם
מועד הארוע : 14.06.12
לינק למייל : call4paper@bezalel.ac.il
בהצלחה.......
.
05. הזמנה לאמנים לתכנית שהייה residence בינלאומית בפינלנד.
Artist-in-residence 2012 in Jyvaskyla Centre for Printmaking, Finland
נושא : כללי
מדיום : הדפס
נוהל : תכנית שהייה לאמנים לחודשיים בתחום ההדפס.אירוח מלא על חשבון
המארגנים כולל חומרים ומילגת קיום של 400 יורו.פרטים מלאים באתר.
מועד אחרון להגשת מועמדות : 31.05.12
הגשת מועמדות : מייל
דמי רישום : חינם
מועד השהייה : אוקטובר עד נובמבר 2012
לינק לאתר : http://www3.jkl.fi/taidemuseo/grafiikkakeskus/english.htm
בהצלחה......
.
06. הזמנה לאמנים לתכנית שהייה residence בעיירה ליד פריז, צרפת.
Bursary for visual artists / Fondation T?not, France
נושא : כללי
מדיום : פתוח לכל סוגי האמנויות השונות
נוהל : תכנית שהייה בינלאומית לחודשיים בעיירה ליד פריז.אירוח מלא על
חשבון המארגנים כולל כרטיס טיסה לאמן השוהה ממדינת מגוריו.זמן השהייה
נקבע באופן אישי בין האמן השוהה למארגנים.פרטים מלאים באתר.
מועד אחרון להגשת מועמדות : 14.07.12
הגשת מועמדות : דואר
דמי רישום : חינם
מועד השהייה : פתוח כל שנת 2013
לינק לאתר : http://www.camac.org/
בהצלחה....
.
07. הזמנה לאמנים לפרויקט אמנות על יריחו, גלריית אוניברסיטת ביר זית.
Jericho – beyond the celestial and terrestrial
נושא : העיר יריחו
מדיום : פתוח לכל סוגי האמנויות השונות
פרס : תערוכה קבוצתית לזוכים בחלל  גלריית אוניברסיטת ביר זית.יופק קלוג
לארוע וחשיפה תקשורתית.האמנים שיוזמנו להציג יקבלו בנוסף מענק כספי.
מועד אחרון להגשת מועמדות : 10.05.12
הגשת מועמדות : מייל
דמי רישום : חינם
מועד התערוכה : ינואר 2013
לינק לאתר : http://universes-in-universe.org/eng/nafas/articles/2012/jericho
בהצלחה.......
.
08. הזמנה לאמנים לפרויקט אמן מורה,משרד התרבות והספורט,ירושלים,ישראל.
נושא : כללי
מדיום : פתוח לכל סוגי האמנויות השונות
נוהל : משרד התרבות והספורט בשיתוף משרד החינוך מזמינים אמנים להגשת
בקשות להשתתפות בפרויקט אמן־מורה לשנת הלימודים תשע"ג. מתוך רצון
לעודד את הקשר בין האמן למערכת החינוך והקהילה, יינתנו כמידי שנה מענקים
לאמנים מצטיינים אשר יקיימו פעילות בתחום האמנות הפלסטית בבתי ספר על
יסודיים במשך שמונה שעות שבועיות לפחות במשך שנת לימודים שלמה
(עשרה חודשים).
מענק חודשי בגובה 4,300 ₪ כולל מע"מ (3,706.9 ₪ לפני מע"מ) יינתן החל מחודש
ספטמבר 2012 ועד יוני 2013.
אמנים בתחומי האמנות הפלסטית אשר הוכיחו פעילות מקצועית מוכרת ומתמשכת
בת שלוש שנים לפחות. עדיפות תינתן לבעלי ניסיון בהוראת אמנות ובהדרכת
אמנות פורמלית ובלתי פורמלית בקהילה וכן לאמנים המבקשים לפעול בבתי ספר
הנמצאים בפריפריה. לא יתקבל אמן שממילא משמש כמורה מן המניין במערכת
החינוך. לא תתקבל הצעה לחט"ע שבה מתקיימים לימודי אמנות בהיקף של 5
יח"ל ויותר. לא יגיש מועמדותו אמן אשר השתתף בפרויקט זה בשבע השנים
האחרונות, קרי: תשס"ו–תשע"ב.
מועד אחרון להגשת מועמדות : 17.05.12
הגשת מועמדות : דואר
דמי רישום : חינם
מועד הפרויקט : שנת 2012/13
לינק לאתר : http://www.mcs.gov.il/Culture/Professional_Information/CallforScholarshipAward/Pages/Aman-More.aspx
בהצלחה.........
.
09. הזמנה לאמנים צעירים לבקשת מילגה מטעם קרן ספרדית Fundacion Botin
Botin Foundation Visual Arts Scholarships 2012-2013
נושא : כללי
מדיום : פתוח לכל סוגי האמנויות השונות
נוהל : המלגה מיועדת למימוש פרויקטים בתחום האמנות הפלסטית ולמחקר.כל
אמן בין הגילים 23 עד 40 רשאי להגיש בקשה.(לחוקרים אין הגבלת גיל).המילגה
מכסה עד 9 חודשים.ניתן להגיש בקשה למימוש פרויקט ולמלגת לימודים או שהות
אמן. למימוש פרויקט יש לשלוח כותרת ותיאור של הפרויקט, כולל מטרות ותוכנית
עבודה (עד 10 דפים). למלגת לימודים או שהות אמן יש לשלוח מידע על מוסד
הלימודים או על מקום שהות האמן. לשני הסוגים יש לצרף  טופס הרשמה, העתק
תעודת זהות או פספורט, תמונת פספורט, פרטים ליצירת קשר למקום המגורים
הקבוע וליעד המבוקש וקורות חיים (עד 3 דפים). עדיף להגיש את ההצעה בשפה
הספרדית (אבל לא הכרחי כמובן).גובה המילגה 16,000 יורו לאמן/חוקר שאינו משנה
את מקום מגוריו או 24,000 יורו לאמן/חוקר שמעתיק את מקום מגוריו.
מועד אחרון להגשת מועמדות : 07.05.12
הגשת מועמדות : מייל : fmabotin@fundacionbotin.org
דמי רישום : חינם
מועד המילגה : שנת 2012/2013
לינק לאתר : http://www.fundacionbotin.org/visual-arts_scholarships-and-competitions.htm
בהצלחה.......
.
10. הזמנה לאמנים לתכנית שהייה Residence בינלאומית בתאילנד.
The ComPeung Artist-in-Residence Program
נושא : כללי
מדיום : פתוח לכל סוגי האמנויות השונות
נוהל : תכנית שהייה בינלאומית לאמנים בתאילנד.זמן השהייה חודשיים.התכנית
במימון של קרן פרטית לעידוד התיירות והתרבות בתאילנד.אירוח מלא על
חשבון המארגנים כולל כרטיס טיסה לאמן השוהה ממדינתו וחזרה ובנוסף מילגת
קיום צנועה.פרטים מלאים באתר.
מועד אחרון להגשת מועמדות : 31.05.12
הגשת מועמדות : מייל
דמי רישום : חינם
מועד השהייה : אוקטובר עד נובמבר 2012
לינק לאתר : http://www.compeung.org/_images/cp_grants/grants.html
בהצלחה........
.
יעקב גבאי-צייר
www.yacovgabay.net

יום שלישי, 24 באפריל 2012

קול קורא - גליון 174 / 24.04.12
01. הזמנה לאמנים לתחרות פיסול של האגודה הבריטית המלכותית,לונדון,אנגליה.
RBS Bursary Awards 2012
נושא : כללי
מדיום : פיסול
פרס : תערוכה קבוצתית לזוכים בחלל הגלריה של האגודה המלכותית הבריטית.
יופק קטלוג לארוע וחשיפה תקשורתית.פרטים מלאים באתר.
מועד אחרון להגשת מועמדות : 09.05.12
הגשת מועמדות : דואר
דמי רישום : 24 שטרלינג
מועד התערוכה : 14.11.12 עד 14.12.12
לינק לאתר : http://www.rbs.org.uk/sites/default/files/opportunities/documents/bursary_application_2012_0.pdf
בהצלחה......
.
02. הזמנה לאמנים לתכנית שהייה Residency בינלאומית ליד ברצלונה,ספרד.
Can Serrat Residency, Spain
נושא : כללי
מדיום : פתוח לכל סוגי האמנויות השונות
נוהל : תכנית שהייה של חודש אחד ליד ברצלונה בספרד.אירוח מלא על חשבון
המארגנים.זמן השהייה נקבע בין האמן השוהה למארגנים.בסיום השהייה תערך
תערוכה קבוצתית של האמנים השוהים.פרטים מלאים באתר.
מועד אחרון להגשת מועמדות : 30.04.12
הגשת מועמדות : מייל
דמי רישום : חינם
מועד השהייה : פתוח כל השנה
לינק לאתר : http://www.canserrat.org/
בהצלחה.....
.
03. הזמנה לאמנים לתחרות פרויקט אמנות בינלאומית בואנוס איירס ,ארגנטינה.
2012 The Faena Prize for the Arts, Buenos Aires
נושא : כללי
מדיום : פתוח לכל סוגי האמנויות השונות
פרס : רשויות העיר מכריזות על פרס לפרויקט אמנות בינלאומי.כל אמן מכל
מקום בעולם רשאי להגיש מועמדות.הזוכה יקבל 25,000 $ ועוד 50,000 $ עבור
מימוש פרויקט האמנות שיוצג בחלל Faena Arts Center בבואנוס איירס.
מועד אחרון להגשת מועמדות : 06.07.12
הגשת מועמדות : און ליין
דמי רישום : חינם
מועד התצוגה : אמצע שנת 2013
לינק לאתר : http://www.faenaartscenter.org/premiosf
בהצלחה........
.
04. הזמנה לאמנים להשתתפות בפרויקט אמן תושב בעיר עכו,ישראל.
נושא : כללי
מדיום : פתוח לכל סוגי האמנויות השונות
נוהל : פסטיבל עכו ומשרד התרבות והספורט מבקשים להמשיך את תכנית אמן
תושב שיצאה לדרך לראשונה במסגרת פסטיבל עכו 2002. התכנית תאפשר לאמן
לגור וליצור בעיר עכו במשך שלושה חודשים. האמן שייבחר יקבל דירת מגורים
בעכו העתיקה, ויעבוד עם אמן מקומי וקבוצת צעירים בעכו על פיתוח של יצירה
מקורית באחד מתחומי האמנות הפלסטית בזיקה ישירה לעיר עכו ולתושביה.
העבודה תזכה לחשיפה ראשונה בפסטיבל עכו לתיאטרון 2012.
זכאים להגיש אמנים תושבי ישראל אשר קיימו פעילות אמנותית מקצועית מוכרת
בשלוש השנים האחרונות.לרשות האמן שייבחר יעמדו דירת אירוח ומלגת קיום
למשך שלושה חודשים (מתחילת יולי עד פתיחת הפסטיבל המתקיים השנה בין
התאריכים 1–4 באוקטובר).
מועד אחרון להגשת מועמדות : 30.05.12
הגשת מועמדות : מייל
דמי רישום : חינם
מועד השהייה : יולי עד אוקטובר 2012
לינק לאתר : http://www.accofestival.co.il/news.php?op=a&id=26
בהצלחה......
.
05. הזמנה לאמנים לתכנית שהייה בינלאומית בשוויצריה.
AKKU Artist Atelier Uster
נושא : כללי
מדיום : פתוח לכל סוגי האמנויות השונות
נוהל : תכנית שהייה בינלאומית לחצי שנה.אירוח מלא על חשבון המארגנים כולל
תערוכה והפקת קטלוג בסיום השהייה.זמן השהייה בתאום אישי בין האמן למארגנים.
מועד אחרון להגשת מועמדות : 31.08.12
הגשת מועמדות : מייל
דמי רישום : חינם
מועד השהייה : שנת 2013
לינק לאתר : http://www.akkuuster.ch/index.php?id=63
בהצלחה.......
.
06. הזמנה לאמנים ליריד אמנות בינלאומי מקצועי בבזל, שוויצריה.
GZ-ART BASEL 2012 is an international fair of contemporary art
נושא : כללי
מדיום : פתוח לכל סוגי האמנויות השונות
נוהל : יריד אמנות בינלאומי מקצועי בבזל.מספר המקומות מוגבל ורק אמנים
בעלי איכויות יתקבלו להציג ביריד.היריד בתשלום.רק אמנים שיתקבלו להציג
ביריד יקבלו את מירב הפרטים לגבי מחיר וכיוב.פרטים מלאים באתר.
מועד אחרון להגשת מועמדות : 28.04.12
הגשת מועמדות : מייל
דמי רישום : חינם
מועד היריד : 14.06.12 עד 17.06.12
לינק לאתר : http://www.gz-artbasel.com/
בהצלחה........
.
07. הזמנה לאמנים לתחרות אמנות ועיצוב בינלאומית בלונדון,אנגליה.
London International Creative Competition-LICC
נושא : כללי
מדיום : פתוח לכל סוגי האמנויות השונות
פרס : תערוכה און ליין של הזוכים ובנוסף יוזמנו הזוכים לערב גאלה בלונדון.
יופק קטלוג לארוע וחשיפה תקשורתית.פרסים כספיים לזוכים במקומות
הראשונים.פרטים מלאים באתר.
מועד אחרון להגשת מועמדות : 30.04.12
הגשת מועמדות : און ליין
דמי רישום : 20 שטרלינג
מועד הארוע : ספטמבר 2012
לינק לאתר : http://licc.us/artists/
בהצלחה........
.
08. הזמנה לאמנים לתערוכה/תחרות בינלאומית בגלריה בלונדון,אנגליה.
The annual Cork Street Open Exhibition, held in London
נושא : כללי
מדיום : פתוח לכל סוגי האמנויות השונות
פרס : תערוכה קבוצתית לזוכים בחלל 2 גלריות במרכז לונדון.התערוכה היא
תערוכה שנערכת כל שנה במטרה לגייס כספים למטרות צדקה.השנה התערוכה
תגייס כסף לקרן העוזרת במניעת התאבדות אצל צעירים.נותני החסות העיקרים
השנה הם רשת מלונות הילטון,רשת מכוני הדפוס abcus ועוד.יופק קטלוג לארוע
וחשיפה תקשורתית.העבודות למכירה.המארגנים מקבלים 40 אחוז עמלה במקרה
של מכירה שמתוכם הם מפרישים חצי עבור קרן הצדקה למניעת התאבדות אצל
צעירים.שילוח העבודות ללונדון על חשבון המארגנים לצד אחד בתנאי שהאמן
משתמש בחברת השילוח של המארגנים שתורמת בדרך זו את חלקה לאירגון
הצדקה.בנוסף פרסים כספיים על סה"כ כולל של 5,000 שטרלינג לזוכים במקומות
הראשונים.פרטים מלאים באתר.
מועד אחרון להגשת מועמדות : 10.06.12
הגשת מועמדות : און ליין
דמי רישום : 24 שטרלינג
מועד התערוכה : 23.08.12 עד 31.08.12
לינק לאתר : http://www.corkstreetopenexhibition.com/entry-details.asp
בהצלחה.........
.
09. הזמנה לאמנים לתכנית שהייה Residence בינלאומית בטורינו,איטליה.
The project Residence Bivacco Urbano
נושא : כללי
מדיום : פתוח לכל סוגי האמנויות השונות
נוהל : תכנית שהייה לאמנים בטורינו ,איטליה.זמן השהייה 4 עד 8 שבועות בתאום
אישי בין האמן השוהה למארגנים.אירוח מלא על חשבון המארגנים כולל מילגת
קיום של 1,500 יורו+ 2,000 יורו עבור חומרים.כמו כן תנתן עזרה במימון כרטיס
הטיסה לאמן השוהה.התכנית בחסות ומימון מועצת העיר טורינו וממשלת איטליה.
מועד אחרון להגשת מועמדות : 20.05.12
הגשת מועמדות : מייל
דמי רישום : חינם
מועד השהייה : 01.09.12 עד 31.10.12
לינק לאתר : http://www.progettodiogene.eu/?page_id=392&lang=en
בהצלחה......
.
10. הזמנה לאמנים לתחרות פרויקטים אמנותיים שיוצגו בביאנלה לארכיטקטורה
של וונציה, איטליה 2012. PLANNING FOR THE 90 PER CENT
נושא : אורבני,ארכיטקטורה,ערים וכיוב
מדיום : פתוח לכל סוגי האמנויות השונות
פרס : השתתפות לקבוצת פרויקטים בביאנלה לארכיטקטורה שתערך בוונציה.
הזוכים במקומות הראשונים יזכו בנוסף בפרס כספי.פרטים מלאים באתר.
מועד אחרון להגשת מועמדות : 31.05.12
הגשת מועמדות : און ליין
דמי רישום : 30 יורו
מועד הארוע : 27.08.12 עד 01.09.12
לינק לאתר : http://www.celesteprize.com/futurecities/
בהצלחה......
.
יעקב גבאי-צייר
www.yacovgabay.net

יום חמישי, 12 באפריל 2012

קול קורא - גליון 173 / 12.04.12
01. הזמנה לאמנים לתחרות לאמנות וידיאו וקולנוע ניסיוני,ירושלים,ישראל.
נושא : כללי
מדיום : וידאו ארט,קולנוע
פרס : במסגרת התוכנית "אמנות בצומת" בפסטיבל הקולנוע ה-29 בירושלים,
תתקיים בפעם השמינית התחרות היחידה בארץ לאמנות וידיאו וקולנוע ניסיוני.
פנייה זאת מיועדת ליוצרים\ות הפועלים\ות  בארץ וליוצרים\ות ישראלים הפועלים
בחו"ל אשר סרטיהם הופקו בשנים 2011-2012 ואשר טרם הוצגו בפסטיבלים של
וידיאו או קולנוע בישראל. אורכם של הסרטים  לא יעלה על 15 דקות, כולל
כתוביות. הסרטים לתחרות ייבחרו על ידי ועדה אמנותית.
השנה יחולקו שני פרסים:
פרס ראשון: 6,000 ₪ מטעם הקרן לירושלים
פרס שני: 4,000 ₪ מטעם קרן משפחת אוסטרובסקי
מועד אחרון להגשת מועמדות : 30.04.12
הגשת מועמדות : דואר
דמי רישום : חינם
מועד הארוע : יולי 2012
לינק לאתר : http://wolgin.jer-cin.org.il/?id=3
בהצלחה.......
.
02. הזמנה לאמנים לפרס מתנאל ליצירה מקורית ,תל אביב, ישראל.
נושא :יצירה עכשווית נסמכת על מקורות תרבותיים קנוניים מכל הדתות
מדיום : פתוח לכל סוגי האמנויות השונות
פרס : פרס מתנאל מוענק ליחידים ויחידות שפועלם חורג מעבודתם המקצועית
אמנותית ונושא תרומה אנושית לאחרים בסביבתם מבלי לבקש דבר בתמורה.
פרס מתנאל יוענק השנה לאמן או אמנית שיצירתם העכשווית נסמכת על מקורות
תרבותיים קנוניים מכל הדתות.
הפרס בסך 25,000$ באדיבות קרן 'מתנאל' יוענק על-ידי 'עלמא – בית לתרבות
עברית' ומוסף 'שבת' של 'מקור ראשון'.
מטרת הפרס לעודד את יצירתם ופועלם של יוצר או יוצרת בעלי פוטנציאל
להשפעה משמעותית בתרבות הישראלית על גווניה השונים.
מוזמנים להגיש מועמדות יוצרים ויוצרות מתחום האמנות הפלסטית (ציור, צילום,
פיסול, וידאו או מיצג) שעבודתם המתמשכת קשורה למציאות החיים הישראלית
מתכתבת ומושפעת ממקורות טקסטואליים דתיים: יהודיים, מוסלמיים, נוצריים או
אחרים. תינתן עדיפות ליוצרים ויוצרות שדרכם המקצועית מצויה בשלבי
התפתחותה, ועדיין אינם מוכרים ומבוססים בעולם האמנות.
מועד אחרון להגשת מועמדות : 01.07.12
הגשת מועמדות :מייל
דמי רישום : חינם
מועד ההכרזה על הזוכים : בראש השנה תשע"ג
לינק לאתר : http://www.alma.org.il/content.asp?PageId=277&lang=he
בהצלחה......
.
03. הזמנה לאמנים צעירים לתחרות אמנות בינלאומית בספרד.
Maria Jose Jove Foundation - 5th International Visual Arts Prize 2012
נושא : כללי
מדיום : פתוח לכל סוגי האמנויות השונות
פרס : תערוכה קבוצתית לזוכים בחלל תצוגה בספרד.הזוכים במקומות
הראשונים יקבלו סה"כ פרסים כספיים של 27,000 יורו.התחרות במימון
קרן פרטית ורשאים להשתתף רק אמנים מתחת לגיל 35.פרטים באתר.
מועד אחרון להגשת מועמדות : 20.04.12
הגשת מועמדות : מייל : brey @ fundacionmariajosejove.org
דמי רישום : חינם
מועד התערוכה : סוף מאי 2012
לינק לאתר : http://www.fundacionmariajosejove.org/media/upload/files/BasesPremio2012_WEB.pdf
בהצלחה.......
.
04. הזמנה לאמנים לתערוכה בינלאומית במוזיאון ליד ניו יורק, ארה"ב.
The Garbage Barge Revisited: Art from Dross, Islip Art Museum, NY
נושא : מיחזור,איכות סביבה וכיוב
מדיום : 2D,3D
פרס : תערוכה קבוצתית לזוכים בחלל המוזיאון  Islip Art Museum ליד ניו יורק.
יופק קטלוג לארוע וחשיפה תקשורתית.פרטים מלאים באתר.
מועד אחרון להגשת מועמדות : 15.05.12
הגשת מועמדות : מייל
דמי רישום : חינם
מועד התערוכה : 13.06.12 עד 01.09.12
לינק לאתר : http://www.islipartmuseum.org/open.call.html
בהצלחה.....
.
05. הזמנה לאמנים לתכנית שהייה  Residencies בינלאומית  בדרום קוריאה.
Seoksu Art Project International Residency Program
נושא : כללי
מדיום : פתוח לכל סוגי האמנויות השונות
נוהל : תכנית שהייה של חודשיים בעיר Seoksu הממוקמת 20 קילומטר מסיאול.
אירוח מלא על חשבון המארגנים כולל 900 $ מענק עבור עזרה לכרטיס טיסה
ו 450 $ נוספים עבור חומרים.לשלוח צילומי עבודות+קו"ח+הצהרת אמן באנגלית.
מועד אחרון להגשת מועמדות : 24.04.12
הגשת מועמדות : מייל
דמי רישום : חינם
מועד השהייה : 16.08.12 עד 16.10.12
לינק למייל : stonenwater@gmail.com
בהצלחה............
.
06. הזמנה לאמנים לפרס ע"ש אוסנת מוזס לאמן הצעיר בחסות משפחת מוזס
בבית האמנים בירושלים,ישראל.
נושא : כללי
מדיום : ציור,רישום
פרס : תערוכת יחיד לאמן צעיר עד גיל 35 בבית האמנים בירושלים ומענק כספי
של 10,000 שקל. פרטים מלאים באתר.
מועד אחרון להגשת מועמדות : 15.05.12
הגשת מועמדות : דואר
דמי רישום : חינם
מועד התערוכה : עד סוף שנת 2012
לינק לאתר : http://www.art.org.il/osnatprize.html
בהצלחה..........
.
07. הזמנה לאמנים לתחרות אמנות בינלאומית של ציורי מים בסאן דייגו ,
קליפורניה, ארה"ב.
San Diego Watercolor Society 32th International Exhibition
נושא : כללי
מדיום : צבעי מים (מינימום 80 אחוז)
פרס : תערוכה קבוצתית לזוכים בחלל San Diego Watercolor Society Gallery בעיר
סאן דייגו (העיר הרביעית בגודלה בארה"ב). יופק קטלוג מודפס לארוע ותהיה
חשיפה תקשורתית.פרסים כספיים של 15,000 $ לזוכים במקומות הראשונים.
העבודות למכירה.פרטים באתר.
מועד אחרון להגשת מועמדות : 08.05.12
הגשת מועמדות : און ליין
דמי רישום : 40 $
מועד התערוכה : 01.10.12 עד 31.10.12
שימו לב : בשביל לשלוח את הטופס התמודדות און ליין חייבים להרשם לאתר.
לינק לאתר : http://www.sdws.org/IShowGenInfo.php
בהצלחה...
.
08. הזמנה לאמנים לתחרות צילום בינלאומית בחסות מגזין צילום ספרדי.
The PHE OjodePez Award for Human Values
נושא : ערך האדם וכיוב
מדיום : צילום
פרס : הזוכים יקבלו פירסום מעל גבי המגזין ופרסים כספיים של 3,000 יורו.
פרטים מלאים באתר.
מועד אחרון להגשת מועמדות : 01.05.12
הגשת מועמדות : און ליין
דמי רישום : חינם
מועד הפירסום : יוני 2012
לינק לאתר : http://www.ojodepez.org/v2/cgi/php/index.php?seccion=premioparticipa
בהצלחה....
.
09. הזמנה לאמנים לתכנית שהייה residency ברביירה הגרמנית Mecklenburg , ,גרמניה.
Mecklenburg Inspires“ is an international residency program for artists
נושא : כללי
מדיום : פתוח לכל סוגי האמנויות השונות
נוהל : תכנית שהייה בינלאומית עד חודשיים ברביירה הגרמנית.זמן השהייה בתאום
מוקדם עם המארגנים.אירוח מלא על חשבון המארגנים.פרטים מלאים באתר.
מועד אחרון להגשת מועמדות : 15.07.12
הגשת מועמדות : מייל
דמי רישום : חינם
מועד השהייה : נובמבר עד דצמבר 2012
לינק לאתר : http://www.mecklenburg-inspiriert.com/en/application
בהצלחה.........
.
10. הזמנה לאמנים להגשת עבודות אמנות במרחב הציבורי, תל אביב,ישראל.
נושא : כללי
מדיום : 2D
נוהל : עיריית תל אביב יפו מקדמת מיזם חדש כחלק מתמיכתה באמנים עצמאיים
הצגת עבודות אמנות חדשות ומקוריות על גבי קיר בניין העירייה במפלס הרחוב.
מיקום: מתחת לגשר העירייה במפלס הרחוב, בין רחוב אבן גבירול לבין שדרות
בן גוריון, על גבי קיר זכוכית באורך של כ-40 מטר.
אמנים מתחומי מדיה שונים מוזמנים להגיש הצעה לביצוע עבודת קיר, המתייחסת
ומותאמת למקום.
בחבילת ההגשה: קורות חיים, תיאור הצעה מילולי, מפרט טכני (פירוט המדיה
ואופן ביצוע העבודה על הקיר. העבודה צריכה להחזיק מעמד שישה חודשים),
הדמיה, תקציב, 3–5 דימויים של עבודות קודמות.
מועד אחרון להגשת מועמדות : 30.04.12
הגשת מועמדות : מייל
דמי רישום : חינם
מועד הביצוע : לא נמסר
לינק לאתר : http://igud-omanim.org/wp-content/uploads/2012/03/kol_city_wall_02-press.pdf
בהצלחה.......
.
יעקב גבאי-צייר
www.yacovgabay.net

יום שלישי, 3 באפריל 2012

קול קורא - גליון 172 / 03.04.12
01. הזמנה לאמנים לתצוגת יצירתם מעל גבי מסך ענק בטיים סקוויר ,ניו יורק.ארה"ב.
New York City : Art Takes Times Square
נושא : כללי
מדיום : 2D
פרס : היצירה הזוכה תקבל חשיפה במסך ענק (15 קומות) בטיים סקוויר בניו יורק.
כמו כן חשיפה מעל גבי מגזין אמנות אמריקאי ואתרי אינטרנט לאמנות בניו יורק.
בנוסף פרסים כספיים של 10,000 $ ו 5,000 $ לזוכים במקומות הראשונים.פרטים
מלאים באתר.
מועד אחרון להגשת מועמדות : 30.04.12
הגשת מועמדות : און ליין
דמי רישום : חינם
מועד התצוגה : יוני 2012
בקשה אישית : גם אני נוטל חלק בתחרות זו.לכן אשמח באם תיכנסו ללינק
המצורף ותקליקו על סמל הכוכב (COLLECT ME) שבטופס המועמדות שלי
(מופיע בראש הדף בסרגל השחור מצד ימין של הדף) תודה על שיתוף הפעולה.
לינק לטופס המועמדות האישי שלי : http://yacovgabay.artistswanted.org/atts2012#.T3nlEjNcvPs.facebook
לינק לאתר : http://www.artistswanted.org/arttakestimessquare/index.php
בהצלחה......
.
02. הזמנה לאמנים לרכישה של יצירות אמנות בהזמנה של העיר Bodo ,נורבגיה.
Call for Artists: Bodo Culture Precinct, Norway
נושא : כללי
מדיום : פתוח לכל סוגי האמנויות השונות
נוהל : רשויות העיר הקציבו כ 2 מיליון שח עבור רכישת יצירות אמנות לשני
מבני ציבור מרכזיים בעיר.כל אמן מכל מקום בעולם רשאי להגיש הצעה.
מיועד בעיקר לאמנים צעירים ולאמנים בתחילת דרכם האמנותית אבל לא רק.
בניית שני מבני הציבור צפויה להסתיים בשנת 2014.פרטים מלאים באתר.
מועד אחרון להגשת מועמדות : 16.04.12
הגשת מועמדות : מייל
דמי רישום : חינם
מועד ההחלטה : קיץ 2012
לינק לאתר : http://www.koro.no/en/projects/competitions/bodo_culture_precinct/
בהצלחה.....
.
03. הזמנה לאמנים להציע פרויקט באמנות לשם קבלת מימון מקרן פרטית בארה"ב.
Rhizome Commissions 2012-2013: Call for Proposals
נושא : כללי
מדיום : פתוח לכלסוגי האמנויות השונות
פרס : קרן Rhizome Commissions מעניקה מענק עבור פרויקט אמנות לאמנים
בתחילת דרכם.גובה המענק מ 1,000 $ עד 5,000 $ עבור פרויקט אמנות בודד.
מועד אחרון להגשת מועמדות : 15.04.12
הגשת מועמדות : מייל
דמי רישום : חינם
מועד המענק : 01.06.12
לינק לאתר : http://rhizome.org/commissions/
בהצלחה......
.
04. הזמנה לאמנים לתערוכת אמנות בינלאומית בעיר High Wycombe ,אנגליה.
ANGELIKA OPEN 2012
נושא : כללי
מדיום : פתוח לכל סוגי האמנויות השונות
פרס : תערוכה קבוצתית לזוכים בחלל הגלריה Angelika Studios .יופק קטלוג
לארוע וחשיפה תקשורתית.העבודות למכירה.הגלריה מקבלת 25 אחוז עמלה
במקרה של מכירה.פרטים מלאים באתר.
מועד אחרון להגשת מועמדות : 30.04.12
הגשת מועמדות : און ליין
דמי רישום : 10 שטרלינג
מועד התערוכה : 09.11.12 עד 2.12.12
לינק לאתר : http://www.angelikastudios.co.uk/Angelika_Studios/Angelika_Open_2012.html
בהצלחה......
.
05. הזמנה לאמנים לתחרות עיצוב/אמנות בינלאומית של חברת אופנה בריטית.
Supremebeing Typeface Design Competition
נושא : STYLE
מדיום : פתוח לכל סוגי האמנויות השונות
פרס : היצירות הזוכות יוצגו באתר האינטרנט של חברת האופנה הבריטית
Supremebeing  ובאתרים בינלאומים נוספים.בנוסף יקבלו הזוכים תלושי קניה
על סה"כ 250 שטרלינג.אין כל הגבלה על מהות וסגנון היצירות הנשלחות
לתחרות.הכל הולך והכל אפשרי.פרטים מלאים באתר.
מועד אחרון להגשת מועמדות : 13.04.12
הגשת מועמדות : און ליין
דמי רישום : חינם
מועד הפירסום : 18.04.12
לינק לאתר : http://www.calameo.com/link?id=28624071
בהצלחה.......
.
06. הזמנה לאמנים לתחרות צילום בינלאומית לביאנלה לצילום ביוון.
 Thessaloniki Museum of Photography-PhotoBiennale 2012Photography 
נושא : כללי
מדיום : צילום
פרס : תצוגה במוזיאון לצילום Thessaloniki ביוון בתקופת הביאנלה.בנוסף
פרס כספי של 5,000 יורו לזוכה במקום הראשון.פרטים מלאים באתר.
מועד אחרון להגשת מועמדות : 11.04.12
הגשת מועמדות : דואר
דמי רישום : חינם
מועד הארוע : שנת 2012
לינק לאתר : http://photobiennale-greece.gr/en/2011/12/08/english-call-for-submissions_cedefop-photomuseum-award_thessaloniki/
בהצלחה......
.
07. הזמנה לאמנים צעירים לתכנית שהייה residency בינלאומית בסלובניה.
 LindArt residency in Lendava
נושא : כללי
מדיום : פתוח לכל סוגי האמנויות השונות
נוהל : תכנית שהייה של 10 ימים לאמנים עד גיל 35.אירוח מלא על חשבון
המארגנים במבצר עתיק בעיר Lendava בסלובניה.התכנית בחסות המוזיאון
המקומי ובסיומה תערך תערוכה לאחד מהמשתתפים בתכנית.פרטים באתר.
מועד אחרון להגשת מועמדות : 01.05.12
הגשת מועמדות : מייל
דמי רישום : חינם
מועד השהייה : 06.07.12 עד 16.07.12
לינק לאתר : http://www.gml.si/lindart-online/index.html
בהצלחה.......
.
08. הזמנה לאמנים צעירים לפירסום במגזין צילום בינלאומי באמסטרדם,הולנד.
The Foam annual Talent Call
נושא : כללי
מדיום : צילום
פרס : 15 אמנים עד גיל 35 יזכו שעבודותיהם תופענה מעל גבי המגזין Foam.
מועד אחרון להגשת מועמדות : 16.04.12
הגשת מועמדות : און ליין
דמי רישום : 35 יורו
מועד הפירסום : ספטמבר 2012
לינק לאתר : http://www.foam.org/foam-magazine/talent-call-app
בהצלחה.......
.
09. הזמנה לאמנים להשתתף בארוע רב תחומי בסטודיו ארמון החול ,ת"א,ישראל.
נושא : כללי
מדיום : פתוח לכל סוגי האמנויות השונות
נוהל : השתתפות בארוע רב תחומי בסטודיו ארמון החול ברח השוק 7 בתל אביב.
אמנים מוזמנים להציג עבודות להתערב בחלל ולהציג בזמן.בכל ערב יציגו שישה
אמנים.
מועד אחרון להגשת מועמדות : 07.04.12
הגשת מועמדות : מייל
דמי רישום : חינם
מועד הארוע הקרוב : 13.04.12
לינק למייל : yoavadmoni@gmail.com
בהצלחה........
.
10. הזמנה לאמנים לתכנית שהייה RESIDENCY במנזר עתיק בחבל פרובנס , צרפת
Pr?e shelters an old Cistercian abbey founded in 1141 by Saint Bernard.
נושא : כללי
מדיום : פתוח לכל סוגי האמנויות השונות
נוהל : תכנית שהייה במנזר (לשעבר) במרכז צרפת ל 11 חודשים. אירוח מלא על
חשבון המארגנים (פרט למזון וחומרי עבודה על חשבון האמן).פרטים מלאים באתר.
מועד אחרון להגשת מועמדות : 15.04.12
הגשת מועמדות : מייל
דמי רישום : חינם
מועד השהייה :  01.10.12  עד 31.08.13
לינק לאתר : http://www.pqev.org/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=33&lang=en
בהצלחה...

.
יעקב גבאי-צייר
www.yacovgabay.net