יום ראשון, 29 באפריל 2012

קול קורא - גליון 175 / 29.04.12
01. הזמנה לאמנים לתחרות אמנות בינלאומית בגלריה בפילדלפיה,ארה"ב.
VOX VIII VOX POPULI'S 8TH ANNUAL EXHIBITION OF EMERGING ARTISTS
נושא : כללי
מדיום : פתוח לכל סוגי האמנויות השונות
פרס : תערוכה קבוצתית לזוכים בחלל הגלריה בפילדלפיה.יופק קטלוג לארוע
וחשיפה תקשורתית.העבודות למכירה.פרטים מלאים באתר.
מועד אחרון להגשת מועמדות : 06.06.12
הגשת מועמדות : און ליין
דמי רישום : 35 $
מועד התערוכה : 06.07.12 עד 29.07.12
לינק לאתר : https://voxpopuli.slideroom.com/
בהצלחה......
.
02. הזמנה לאמנים לתחרות אמנות בינלאומית בגלריה בלונדון,אנגליה.
Anthology 2012-CHARLIE SMITH GALLERY
נושא : כללי
מדיום : פתוח לכל סוגי האמנויות השונות
פרס : תערוכה קבוצתית ל 10 זוכים בחלל הגלריה CHARLIE SMITH בלונדון.
יופק קטלוג לארוע וחשיפה תקשורתית.הארוע בחסות חברת חומרי הציור
הבריטית Winsor & Newton.מי שמעונין ליטול חלק בארוע מוזמן לשלוח בקשה
למייל המצורף ויקבל במייל חוזר טופס מועמדות רשמי ואת כל הפרטים הטכנים.
מועד אחרון להגשת מועמדות : 31.05.12
הגשת מועמדות : מייל
דמי רישום : 10 שטרלינג
מועד התערוכה : לא נמסר
לינק למייל : anthology@charliesmithlondon.com
בהצלחה........
.
03. הזמנה לאמנים לתחרות ציור בינלאומית בחסות חברת Winsor & Newton
חברה בריטית לחומרי ציור מספר 1 בעולם כיום.
נושא : כללי
מדיום : ציור אקריליק ,שמן,מים וכיוב
פרס : על המועמדים להכניס סרטון וידאו שלהם במהלך הציור או שמראה את
תהליך הציור או הציורים עצמם.אין כללים מדויקים.הסרטונים יופיעיו באתרי
האינטרנט של החברה וברשתות חברתיות נוספות.הזוכים יקבלו בנוסף לחשיפה
גם חומרי ציור של חברת Winsor & Newton הבריטית.פרטים מלאים באתר.
מועד אחרון להגשת מועמדות : 15.06.12
הגשת מועמדות : און ליין
דמי רישום : חינם
מועד ההכרזה על הזוכים : 30.06.12
לינק לאתר : http://acrylics.winsornewton.com/en/win/aboutthecompetition/
בהצלחה......
.
04. הזמנה לאמנים לכנס "אדם-מכונה במדע ובאמנות" באקדמיה בצלאל
ירושלים, ישראל.
נושא : אדם-מכונה באמנות
מדיום : הרצאה
נוהל : מוזמנות בזאת הצעות לכנס "אדם-מכונה במדע ובאמנות",במסגרת יוזמה
משותפת של המחלקה להיסטוריה ותיאוריה בבצלאל, אקדמיה לאמנות ועיצוב,
ושל מוזיאון המדע ע"ש בלומפילד בירושלים. הכנס יעסוק באדם-מכונה באמנות,
במדע, בפילוסופיה ובהיסטוריה של המדע, במוזיאולוגיה ובממשקים שביניהם.
הכנס נועד להפגיש חוקרים, אמנים, מעצבים ואוצרים, במטרה להתחקות אחר
סוגיית אדם-מכונה בתחומים שונים, להעלות אל פני השטח היבטים נסתרים
וגלויים של הנושא באמצעות ביטויים באמנות ובמדע, ועוד. הכנס גם מזמין אמנים
ומעצבים להציג עבודות בנושא אדם-מכונה.
על ההרצאות בכנס לתת דגש נרחב להקשרים הבין תחומיים של הנושא.
על ההצעה לכלול תקציר (בהיקף של עד עמוד אחד) של ההרצאה. אורך
ההרצאה המוצעת לא יעלה על 20 דקות. ההרצאות בכנס מיועדות גם לקהל
הרחב. את ההצעות יש להגיש לוועדת הכנס בדואר אלקטרוני.
מועד אחרון להגשת מועמדות : 10.05.12
הגשת מועמדות : מייל
דמי רישום : חינם
מועד הארוע : 14.06.12
לינק למייל : call4paper@bezalel.ac.il
בהצלחה.......
.
05. הזמנה לאמנים לתכנית שהייה residence בינלאומית בפינלנד.
Artist-in-residence 2012 in Jyvaskyla Centre for Printmaking, Finland
נושא : כללי
מדיום : הדפס
נוהל : תכנית שהייה לאמנים לחודשיים בתחום ההדפס.אירוח מלא על חשבון
המארגנים כולל חומרים ומילגת קיום של 400 יורו.פרטים מלאים באתר.
מועד אחרון להגשת מועמדות : 31.05.12
הגשת מועמדות : מייל
דמי רישום : חינם
מועד השהייה : אוקטובר עד נובמבר 2012
לינק לאתר : http://www3.jkl.fi/taidemuseo/grafiikkakeskus/english.htm
בהצלחה......
.
06. הזמנה לאמנים לתכנית שהייה residence בעיירה ליד פריז, צרפת.
Bursary for visual artists / Fondation T?not, France
נושא : כללי
מדיום : פתוח לכל סוגי האמנויות השונות
נוהל : תכנית שהייה בינלאומית לחודשיים בעיירה ליד פריז.אירוח מלא על
חשבון המארגנים כולל כרטיס טיסה לאמן השוהה ממדינת מגוריו.זמן השהייה
נקבע באופן אישי בין האמן השוהה למארגנים.פרטים מלאים באתר.
מועד אחרון להגשת מועמדות : 14.07.12
הגשת מועמדות : דואר
דמי רישום : חינם
מועד השהייה : פתוח כל שנת 2013
לינק לאתר : http://www.camac.org/
בהצלחה....
.
07. הזמנה לאמנים לפרויקט אמנות על יריחו, גלריית אוניברסיטת ביר זית.
Jericho – beyond the celestial and terrestrial
נושא : העיר יריחו
מדיום : פתוח לכל סוגי האמנויות השונות
פרס : תערוכה קבוצתית לזוכים בחלל  גלריית אוניברסיטת ביר זית.יופק קלוג
לארוע וחשיפה תקשורתית.האמנים שיוזמנו להציג יקבלו בנוסף מענק כספי.
מועד אחרון להגשת מועמדות : 10.05.12
הגשת מועמדות : מייל
דמי רישום : חינם
מועד התערוכה : ינואר 2013
לינק לאתר : http://universes-in-universe.org/eng/nafas/articles/2012/jericho
בהצלחה.......
.
08. הזמנה לאמנים לפרויקט אמן מורה,משרד התרבות והספורט,ירושלים,ישראל.
נושא : כללי
מדיום : פתוח לכל סוגי האמנויות השונות
נוהל : משרד התרבות והספורט בשיתוף משרד החינוך מזמינים אמנים להגשת
בקשות להשתתפות בפרויקט אמן־מורה לשנת הלימודים תשע"ג. מתוך רצון
לעודד את הקשר בין האמן למערכת החינוך והקהילה, יינתנו כמידי שנה מענקים
לאמנים מצטיינים אשר יקיימו פעילות בתחום האמנות הפלסטית בבתי ספר על
יסודיים במשך שמונה שעות שבועיות לפחות במשך שנת לימודים שלמה
(עשרה חודשים).
מענק חודשי בגובה 4,300 ₪ כולל מע"מ (3,706.9 ₪ לפני מע"מ) יינתן החל מחודש
ספטמבר 2012 ועד יוני 2013.
אמנים בתחומי האמנות הפלסטית אשר הוכיחו פעילות מקצועית מוכרת ומתמשכת
בת שלוש שנים לפחות. עדיפות תינתן לבעלי ניסיון בהוראת אמנות ובהדרכת
אמנות פורמלית ובלתי פורמלית בקהילה וכן לאמנים המבקשים לפעול בבתי ספר
הנמצאים בפריפריה. לא יתקבל אמן שממילא משמש כמורה מן המניין במערכת
החינוך. לא תתקבל הצעה לחט"ע שבה מתקיימים לימודי אמנות בהיקף של 5
יח"ל ויותר. לא יגיש מועמדותו אמן אשר השתתף בפרויקט זה בשבע השנים
האחרונות, קרי: תשס"ו–תשע"ב.
מועד אחרון להגשת מועמדות : 17.05.12
הגשת מועמדות : דואר
דמי רישום : חינם
מועד הפרויקט : שנת 2012/13
לינק לאתר : http://www.mcs.gov.il/Culture/Professional_Information/CallforScholarshipAward/Pages/Aman-More.aspx
בהצלחה.........
.
09. הזמנה לאמנים צעירים לבקשת מילגה מטעם קרן ספרדית Fundacion Botin
Botin Foundation Visual Arts Scholarships 2012-2013
נושא : כללי
מדיום : פתוח לכל סוגי האמנויות השונות
נוהל : המלגה מיועדת למימוש פרויקטים בתחום האמנות הפלסטית ולמחקר.כל
אמן בין הגילים 23 עד 40 רשאי להגיש בקשה.(לחוקרים אין הגבלת גיל).המילגה
מכסה עד 9 חודשים.ניתן להגיש בקשה למימוש פרויקט ולמלגת לימודים או שהות
אמן. למימוש פרויקט יש לשלוח כותרת ותיאור של הפרויקט, כולל מטרות ותוכנית
עבודה (עד 10 דפים). למלגת לימודים או שהות אמן יש לשלוח מידע על מוסד
הלימודים או על מקום שהות האמן. לשני הסוגים יש לצרף  טופס הרשמה, העתק
תעודת זהות או פספורט, תמונת פספורט, פרטים ליצירת קשר למקום המגורים
הקבוע וליעד המבוקש וקורות חיים (עד 3 דפים). עדיף להגיש את ההצעה בשפה
הספרדית (אבל לא הכרחי כמובן).גובה המילגה 16,000 יורו לאמן/חוקר שאינו משנה
את מקום מגוריו או 24,000 יורו לאמן/חוקר שמעתיק את מקום מגוריו.
מועד אחרון להגשת מועמדות : 07.05.12
הגשת מועמדות : מייל : fmabotin@fundacionbotin.org
דמי רישום : חינם
מועד המילגה : שנת 2012/2013
לינק לאתר : http://www.fundacionbotin.org/visual-arts_scholarships-and-competitions.htm
בהצלחה.......
.
10. הזמנה לאמנים לתכנית שהייה Residence בינלאומית בתאילנד.
The ComPeung Artist-in-Residence Program
נושא : כללי
מדיום : פתוח לכל סוגי האמנויות השונות
נוהל : תכנית שהייה בינלאומית לאמנים בתאילנד.זמן השהייה חודשיים.התכנית
במימון של קרן פרטית לעידוד התיירות והתרבות בתאילנד.אירוח מלא על
חשבון המארגנים כולל כרטיס טיסה לאמן השוהה ממדינתו וחזרה ובנוסף מילגת
קיום צנועה.פרטים מלאים באתר.
מועד אחרון להגשת מועמדות : 31.05.12
הגשת מועמדות : מייל
דמי רישום : חינם
מועד השהייה : אוקטובר עד נובמבר 2012
לינק לאתר : http://www.compeung.org/_images/cp_grants/grants.html
בהצלחה........
.
יעקב גבאי-צייר
www.yacovgabay.net

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה