יום ראשון, 3 ביוני 2012

קול קורא - גליון 179 / 03.06.12
01. הזמנה לאמנים לתכנית שהייה בינלאומית בחבל הבאסקים בספרד.
The international call  for artists and social scientists to  in the Basque Country
נושא : כללי
מדיום : פתוח לכל סוגי האמנויות השונות
נוהל : תכנית שהייה של 8 חודשים בבילבאו שבחבל הבאסקים.אירוח מלא על
חשבון המארגנים כולל מילגת קיום של 12,000 יורו.פרטים מלאים באתר.
מועד אחרון להגשת מועמדות : 25.06.12
הגשת מועמדות : און ליין
דמי רישום : חינם
מועד השהייה : ספטמבר 2012 עד מאי 2013
לינק לאתר : http://www.conexionesimprobables.es/pagina.php?id_p=376&i=ing&temp=_temp
בהצלחה.......
.
02. הזמנה לאמנים להגשת הצעה לתערוכה בגלריה בקאלגרי,קנדה.
TNG et le comit? de programmation du Comit? de S?lection
נושא : כללי
מדיום : פתוח לכל סוגי האמנויות השונות
נוהל : שתי הגלריות ממוקמות במרכז העיר קאלגרי.כל תערוכה תמשך כחודש
עד חודשיים.מימון התערוכה יעשה על חשבון הגלריה כולל שכר אמן אך האמן
יצטרך להביא גם מקורות מימון נוספים.פרטים מלאים באתר.
מועד אחרון להגשת מועמדות : פתוח כל השנה
הגשת מועמדות : און ליין
דמי רישום : 10 $
מועד התערוכה : פתוח כל השנה
לינק לאתר : http://www.thenewgallery.org/submit
בהצלחה.....
.
03. הזמנה לאמנים להגשת בקשת תמיכה כספית עבור פעילות אמנותית בחו"ל.
The Fund will launch calls and organise selection committees in 2012
נושא : כללי
מדיום : פתוח לכל סוגי האמנויות השונות
נוהל : הקרן מסייעת לאמנים בפעילות בחו"ל.עזרה במימון נסיעות עבור
השתתפות בפסטיבלים,כנסים,תערוכות,סדנאות וכיוב.פרטים מלאים באתר.
מועד אחרון להגשת מועמדות : 30.06.12
הגשת מועמדות : און ליין
דמי רישום : חינם
מועד המענק : שנת 2012
לינק לאתר : http://www.cimettafund.org/inscription/index/rubrique/4/lang/en
בהצלחה......
.
04. הזמנה לאמנים צעירים לתחרות צילום בינלאומית בגלריה בניו יורק,ארה"ב.
Hearst 8x10 Photography Biennial
נושא : כללי
מדיום : צילום
פרס : תערוכה קבוצתית בחלל הגלריה  Alexey Brodovitch Gallery and the Hearst Gallery
בניו יורק.יופק קטלוג וחשיפה תקשורתית.מיועד לאמנים עד גיל 35.העבודות למכירה.
פרטים מלאים באתר.
מועד אחרון להגשת מועמדות : 01.08.12
הגשת מועמדות : און ליין
דמי רישום : חינם
מועד התערוכה : לא נמסר
לינק לאתר : http://www.hearst8x10.com/contest.php
בהצלחה.......
.
05. הזמנה לאמנים לצייר על מכסי ביוב ברחבי תל אביב, ישראל.
נושא : כללי
מדיום : ציור
נוהל : במסגרת שנת האמנות, עיריית תל-אביב-יפו מזמינה את הציבור הרחב
להגיש הצעות לציור על מכסי ביוב ברחבי העיר.
המעוניינים לקחת חלק בפרוייקט מתבקשים למלא את השאלון המצורף מטה,
ולשלוח הדמייה, לכתובת המייל המצורפת.הזוכים יוזמנו לצייר את ההצעה שהגישו
על אחד ממכסי הביוב העיר.
עיריית תל-אביב-יפו לא תישא בעלויות שכר העבודה אלא בעלויות החומרים בלבד.
לאמנים הזוכים לא תהיה כל טענה/דרישה על תחזוקת הביוב.
עיריית תל אביב-יפו אינה מחוייבת לתחזק את הציור והיא רשאית בכל עת
להסירו/למוחקו, בהתאם לשיקול דעתה, ולא תעלה על ידי האמן הזוכה כל טענה.
העירייה תהא ראשית לעשות שימוש בצילומים של הציורים לכל מטרה.
שאלון להגשת הצעה לציור על מכסי ביוב
שם פרטי עברית: _______________
שם פרטי אנגלית: _______________
שם משפחה עברית: ______________
שם משפחה אנגלית: ______________
גיל: _________
טלפון: ____________________
אי מייל: ___________________
כתובת אתר אינטרנט (במידה ויש): __________________
כתובת מגורים: _______________________________
פסקה קצרה של קורות חיים (כ-150 מילים):
מועד אחרון להגשת מועמדות : 01.07.12
הגשת מועמדות : מייל
דמי רישום : חינם
מועד הביצוע : לא נמסר
לינק למייל : kolkoretlv@gmail.com
בהצלחה.......
.
06. הזמנה לאמנים להצעות לתערוכה בגלריה במארסי,צרפת.
GALERIE HO / HISTOIRE DE L’OEIL 25 RUE FONTANGE 13006 MARSEILLE FRANCE
נושא : כללי
מדיום : פתוח לכל סוגי האמנויות השונות
נוהל : הגלריה מבקשת הצעות מאמנים המעונינים להציג בה.מדובר על גלריה
במארסי שהיא גם ספריה.הגלריה מקציבה למימון הפקת התערוכה 2,000 יורו
ו 2,000 יורו נוספים לפירסום.האמן יקבל בנוסף מקום מגורים ורכב לשם הפקת
הארוע.פרטים מלאים באתר.
מועד אחרון להגשת מועמדות : 15.06.12
הגשת מועמדות : מייל
דמי רישום : חינם
מועד התערוכה : 12.09.12 עד 13.10.12
לינק לאתר : http://www.calameo.com/link?id=31648994
בהצלחה.....
.
07. הזמנה לאמנים לתצוגת עבודות קבועה בגלריה האנגר בתל אביב,ישראל.
נושא : כללי
מדיום : 2D
נוהל : גלריה האנגר בתל אביב מציע לאמנים להציג את עבודותיהם במגירות.
העבודות יוצגו למכירה בתוך מגירות במחירים שווים לכל כיס.גודל מקסימלי
לעבודה 120X80 סנטימטר.העבודות תוצגנה במגירות בתיק אישי לכל אמן,
ותשארנה במגירות ללא הגבלת זמן.צילום של העבודות יועלה לאתר הגלריה.
מועד אחרון להגשת מועמדות : אין
הגשת מועמדות : מייל
דמי רישום : חינם
מועד התערוכה : ללא מגבלת זמן
לינק למייל : osnat@arthangar.net
בהצלחה........
.
08. הזמנה לאמנים להגיש הצעות עבור ייצוג של גלריה בניו יורק,ארה"ב.
Baang and Burne Call for New Artists 2012
נושא : כללי
מדיום : פתוח לכל סוגי האמנויות השונות
נוהל : הגלריה מבקשת הצעות מאמנים מכל מקום בעולם המעונינים לקבל ייצוג
של הגלריה בניו יורק.לא נמסרו פרטים מדוייקים מה כולל הייצוג והאם הוא תחת
תשלום או במימון מלא/חלקי של הגלריה.פרטים באתר.
מועד אחרון להגשת מועמדות : 15.08.12
הגשת מועמדות : און ליין
דמי רישום : 45 $
מועד הייצוג : שנת 2012/13
לינק לאתר : http://baangandburne.com/blog/2012/05/21/anatomy-of-an-open-call/
בהצלחה........
.
09. הזמנה לאמנים להגשת עבודות לתערוכת ההשקה "מרחב־לא־מרחב",
הוויטרינה – הגלריה המחקרית של המרכז הטכנולוגי חולון (HIT) , ישראל.
נושא : טכנולוגיה של מציאות מורחבת (Augmented Reality)
מדיום : פתוח לכל סוגי האמנויות השונות
נוהל : התערוכה תתקיים במקביל בחלל הפיזי של הגלריה ובמרחב האורבני
שמחוצה לה. סביבה אורבנית זו כוללת את המוזיאון לעיצוב בתכנונו של רון ארד,
את המדיטק העירוני, את המרכז המסחרי הממוקם בצמוד לו וסביבות מגורים
חדשות וישנות, המאפיינות את המרקם האורבני של חולון.
יש לשלוח לדוא"ל המצורף קורות חיים, הצעה לפרויקט המחבר בין הממשי
לווירטואלי וטקסט על אודותיו (עד 300 מילה). יש לציין אם העבודות מיועדות
לגלריה או למרחב הציבורי. עבודות המיועדות לגלריה יכללו אובייקט פיזי דו־ממדי
או תלת־ממדי, שיוצב בגלריה ויתפקד כ-QR Code וכן קובץ מחשב ובו דימוי דו־ממדי,
תלת־ממדי, סרטון וידאו, או קובץ אינטראקטיבי, שיתייחס לאובייקט זה בטכנולוגיה
של מציאות מורחבת. אמנים המעוניינים לייצר עבודות למרחב החיצוני מוזמנים לפנות
באמצעות הדוא"ל, ויישלחו אליהם תצלומים של אתרים בעיר חולון שאליהם הם
מוזמנים להתייחס בעבודותיהם. העבודה במרחב הציבורי תופעל באמצעות QR Code.
מועד אחרון להגשת מועמדות : 31.08.12
הגשת מועמדות : מייל
דמי רישום : חינם
מועד התערוכה : נובמבר 2012
לינק למייל : arealityproj@gmail.com
בהצלחה.......
.
10. הזמנה לאמנים לפרס הידוד היצירה 2012 מטעם משרד התרבות והספורט.
נושא : כללי
מדיום : פתוח לכל סוגי האמנויות השונות
פרס : גובה הפרס 20,000 שח.אמנים בגילאי 35 ומעלה, תושבי מדינת ישראל
המתגוררים בה דרך קבע, בעלי פעילות מקצועית מוכרת ומתמשכת בת שבע
שנים לפחות, ובכלל זה השתתפות בלפחות שלוש תערוכות, יחיד או קבוצתיות
סלקטיביות, שהועלו בחללי תצוגה מקצועיים מוכרים.פרטים מלאים באתר.
מועד אחרון להגשת מועמדות : 10.06.12
הגשת מועמדות : דואר
דמי רישום : חינם
מועד הענקת הפרס : אוקטובר 2012
לינק לאתר : http://www.mcs.gov.il/Culture/Professional_Information/CallforScholarshipAward/Pages/Pras-Yezira2012.aspx
בהצלחה........

.
יעקב גבאי-צייר
http://www.yacovgabay.net/

תגובה 1:

  1. תודה רבה לך יעקב. זה לא מובן מאליו ליידע . אני מעריכה זאת מאד. לורי

    השבמחק