יום שישי, 1 בנובמבר 2013

קול קורא - גליון 233 / 01.11.13

still life,oil on canvas painting by the artist Yacov Gabay 01. הזמנה לאמנים לתערוכת אמנות אירוטית בינלאומית בדטרויט,ארה"ב.
DIRTY SHOW 15 • FEBRUARY 7-15, 2014 • Detroit MI USA
נושא : אירוטיקה
מדיום : פתוח לכל סוגי האמנויות השונות
פרס : תערוכה קבוצתית לזוכים בנשף השנתי שמתקיים כל שנה בעיר דטרויט
בארה"ב. יופק קטלוג לארוע וחשיפה תקשורתית.העבודות למכירה.
מועד אחרון להגשת מועמדות : 15.12.13
הגשת מועמדות : מייל
דמי רישום : חינם
מועד הארוע : פברואר 2014
לינק לאתר : http://dirtydetroit.com/call-for-art-15/
בהצלחה......
.
02. הזמנה לאמנים לפרסי ישראל 2014 ,בית הנשיא בירושלים, ישראל.
נושא : כללי
מדיום : פתוח לכל סוגי האמנויות השונות
פרס : פרסי ישראל מוענקים מדי שנה ביום העצמאות בירושלים, בטקס ממלכתי
במעמד ראשי המדינה.
התחומים בהם מוענק הפרס מתחלפים מדי שנה ומפורטים בטופס הצעת
המועמדות לאותה שנה, למעט תחום מפעל חיים שהוא קבוע.
כל תושב/ת מדינת ישראל רשאי/ת להציע מועמד/ת. לא יציע אדם את עצמו.
הפרס ינתן ליחידים, או במקרים חריגים לשותפי הישג, אך לא לתאגידים.
1.פרטי המועמדים והמציעים יוגשו על גבי טפסים של גף פרסי ישראל בלבד,
בעותק אחד (אין צורך לצלם עותקים נוספים) ואין להדפיס טופס זה מחדש.
2.יש למלא את הטופס בכתב יד ברור.
3.תולדות חיים ונימוקים בעברית בלבד יש להעביר באופן הבא:
עותק מודפס אחד בדואר, ובנוסף בדיסק או בדואר אלקטרוני בפורמט WORD
לכתובת:  PRAS_ISRAEL@EDUCATION.GOV.IL
על מגיש/ה ההצעה מוטלת האחריות לוודא טלפונית הגעת החומר לגף פרסי
ישראל. תולדות חיים ונימוקים שנשלחים בדואר אין להגיש בכריכת ספר.
4.יש להקפיד על צרוף החומר הנלווה במדוייק ובהיקף הנדרש, כמפורט בטופס
ההצעה. אין לשלוח עותקים בודדים או ספרים ייחודיים. גף פרסי ישראל אינו
מתחייב להחזיר את החומר הנלווה. כתובת הדואר למשלוח :
הממונה על פרסי ישראל, משרד החינוך, בניין התאומים, רח' כנפי נשרים 15,
גבעת שאול, ירושלים 91911
את החומר ניתן לשלוח בדואר לכתובת הנ"ל, או להביאו לגף פרסי ישראל
בתיאום טלפוני מראש. (טלפון : 02-5604719)
הגשת מועמדות : מייל + דואר
מועד אחרון להגשת מועמדות : 07.11.13
דמי רישום : חינם
מועד מענק הפרסים : יום העצמאות למדינת ישראל בשנת 2014
לינק לאתר : http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/PrasIsrael/DarkeyPniya/?gclid=CJSb36rhwLoCFfHItAodDXoAcw
בהצלחה.......
.
03. הזמנה לאמנים ויוצרים להשתתף באירועי "פוזיטיב", ברחבי ישראל.
נושא : כללי
מדיום : פתוח לכל סוגי האמנויות השונות
נוהל : "פוזיטיב" היא פלטפורמה של מפגשי אמנות וקהל במרחבים אינטימיים:
בתוך השכונה, בתוך הקהילה, בפריפריה ובמרכז, במטרה לעודד יוצרים ליצור
מנעד תרבותי חדש בישראל ולתת חוויה אינטימית וחמה כמו שרק מפגש בבית
יכול להיות.זה כשנה שאנו מופיעים בבאר-שבע, בעין כרם שבירושלים, בחיפה
ובתל-אביב בבתים פרטיים ובמקומות אינטימיים, תוך שיתופי פעולה עם תושבים
ששמחו לארח אותנו ואת הקהל.השנה אנחנו מתעתדים להופיע בשאר חלקי הארץ.
אנחנו קוראים לכם להצטרף לרשת האמנים שלנו, יוצרים מתחומים שונים: קולנוע,
מוזיקה, תיאטרון, מחול, ספרות, ציור, פיסול, צילום, וידיאו ומיצב.
מועד אחרון להגשת מועמדות : לא נמסר
הגשת מועמדות : מייל
דמי רישום : חינם
מועד הארוע : פתוח כל השנה
לינק למייל : positive.homeconcerts@gmail.com
בהצלחה.......
.
04. הזמנה לאמנים להציג "אמנות פרונוגרפית" במגזין למבוגרים בלבד.
נושא : אמנות פרונוגרפית
מדיום : פתוח לכל סוגי האמנויות השונות
נוהל : מגזין  FORNO הוא אמנות למבוגרים. כל גיליון מוקדש לנושא אחר
ומשתתפים בו מעצבים, אמנים, צלמים, מאיירים וקומיקסאים שיוצרים אמנות
מקורית במיוחד עבור המגזין. המגזין מציג דימויים חיוביים בנושאי מין במטרה
להעניק זווית ראיה שונה על אמנות ועל נושאים המתקשרים לרוב עם תועבה.
מגזין Forno התקבל לפסטיבל הקומיקס באנגולם שבצרפת החורף, ואנחנו
מקווים להספיק להציג לצרפתים את הגיליון הכפול החגיגי בנושא: ציצים ואשכים.
הרעיון הוא להציג דימויים של אשכים באותו אופן שבו מתוארים ציצים, כאובייקטים
של תשוקה וחמדה (וגם הומור).
מועד אחרון להגשת מועמדות : 01.12.13
הגשת מועמדות : מייל
דמי רישום : חינם
מועד הפירסום : גליון 10 של המגזין
לינק לאתר : http://www.forno-magazine.com/submission.htm
בהצלחה.......
.
05. הזמנה לאמנים לתכנית שהייה  Residency בינלאומית בברלין,גרמניה.
Vilm Flusser Residency Programme for Artistic Research 2014
נושא : כללי
מדיום : פתוח לכל סוגי האמנויות השונות
נוהל : תכנית שהייה לאמנים לשלושה חודשים בברלין בחסות ארכיון פלוסר
באקדמיה לאמנות בברלין.אירוח מלא על חשבון המארגנים.פרטים באתר.
מועד אחרון להגשת מועמדות : 01.12.13
הגשת מועמדות : דואר
דמי רישום : חינם
מועד השהייה : תחילת מאי עד סוף יולי 2014
לינק לאתר : http://www.transmediale.de/content/conditions-entry-2014
בהצלחה.......
.
06. הזמנה לאמנים לתחרות צילום בינלאומית בחסות מגזין צילום בטוקיו, יפן.
 DAYS JAPAN International Photojournalism
נושא : יחסים בין אנשים,יחסים בין אדם לסביבתו וכיוב
מדיום : צילום
פרס : תערוכה קבוצתית לזוכים במספר ערים מרכזיות ביפן. הזוכים יפורסמו
במגזין DAYS JAPAN magazine וגם באתר האינטרנט של המגזין.פרסים כספיים
על סה"כ כולל 35,000 דולר לזוכים במקומות הראשונים. פרטים מלאים באתר.
מועד אחרון להגשת מועמדות : 15.01.14
הגשת מועמדות : דואר CD
דמי רישום : חינם
מועד התערוכה והפרסום : מרץ 2014
לינק לאתר : http://www.daysjapan.net/e/award2014_10/index.html
בהצלחה...
.
07. הזמנה לאמנים לתכנית שהייה residency  בינלאומית בטאו,ניו מקסיקו,ארה"ב.
Helene Wurlitzer Foundation of New Mexico
נושא : כללי
מדיום : פתוח לכל סוגי האמנויות השונות
נוהל : תכנית שהייה לשלושה חודשים פתוחה בשלושה מחזורים בשנה לאמנים.
אירוח מלא על חשבון המארגנים,לא כולל מזון.פרטים מלאים באתר.
מועד אחרון להגשת מועמדות : 18.01.14
הגשת מועמדות : מייל
דמי רישום : חינם
מועד השהייה : מינואר עד נובמבר בשלושה מחזורים.
לינק לאתר : http://www.wurlitzerfoundation.org/#
בהצלחה......
.
08. הזמנה לאמנים צעירים לתכנית שהייה residency בחסות חברת אנרגיה בגרמניה.
  RWE Foundation promotes young artist
נושא : כללי
מדיום : צילום,מדיה חדשה,וידאו וכיוב
נוהל : תכנית שהייה של 3 חודשים לאמנים צעירים עד גיל 30 בגרמניה.אירוח
מלא על חשבון המארגנים כולל מילגת קיום של 1,500 יורו לחודש וכרטיס טיסה
הלוך וחזור.בסיום השהייה תערך תערוכה קבוצתית של כל השוהים בתכנית.
פרטים מלאים באתר.
מועד אחרון להגשת מועמדות : 31.03.14
הגשת מועמדות : מייל
דמי רישום : חינם
מועד השהייה : שנת 2014
לינק לאתר : http://www.rwe.com/web/cms/en/588660/visit-programm/the-programme/
בהצלחה.......
.
09. הזמנה לאמנים לתכנית שהייה Residency במוזיאון לאמנות בביג'יין,סין.
The Artist Residency Programme at Inside-Out Art Museum
נושא : כללי
מדיום : פתוח לכל סוגי האמנויות השונות
נוהל : תכנית שהייה בינלאומית לאמנים משבועיים עד 2 חודשים בתאום אישי
בין האמן השוהה למארגנים במוזיאון לאמנות של ביג'יין.אירוח חלקי על חשבון
המארגנים.פרטים מלאים באתר.
מועד אחרון להגשת מועמדות : 30.11.13
הגשת מועמדות : מייל
דמי רישום : חינם
מועד השהייה : פברואר עד אוגוסט 2014
לינק לאתר : http://www.ioam.org.cn/index.php?option=com_flexicontent&view=category&cid=4&Itemid=18&lang=en
בהצלחה.......
.
10. הזמנה לאמנים להגיש בקשת סיוע כספי /מילגת אמנות מקרן פרטית
בניו יורק,ארה"ב.
The Adolph and Esther Gottlieb Foundation
נושא : כללי
מדיום : ציור,פיסול (וכל מדיום אמנותי אחר שקשור בעקיפין לציור או פיסול)
נוהל : קרן הסיוע ע"ש  Adolph and Esther Gottlieb מניו יורק מסייעת כל שנה
לאמנים במצוקה.כל אמן מכל מקום בעולם רשאי להגיש בקשת סיוע.ישנם שני
מסלולי סיוע.אחד מסייע עבור האמן לצרכי עבודתו הספציפית והמסלול השני
מסייע לאמן בחיי היום יום שלו. אמן יכול להגיש בקשה לכל מסלול בניפרד.
גובה הסיוע הוא 15,000 $.רק אמנים פרטיים זכאים להגיש בקשות סיוע (אירגונים
אינם זכאים להגיש בקשות).הנוהל הוא שעל המבקש לשלוח את בקשתו בדואר
להנהלת הקרן ובמייל חוזר הוא יקבל טופס רישמי של הנהלת הקרן שאותו יצטרך
למלא ולשלוח שוב להנהלת הקרן.פרטים מלאים באתר.
מועד אחרון להגשת מועמדות : 15.12.13
הגשת מועמדות : דואר
דמי רישום : חינם
מועד העזרה : שנת 2014
לינק לאתר : http://gottliebfoundation.org/grants/
בהצלחה........

.
יעקב גבאי-צייר
www.yacovgabay.net

תגובה 1:

  1. Yaacov hi,
    How can I subscribe to your news letter?
    Thank you,

    Elena Gat Artist (arnongat@zahav.net.il

    השבמחק